Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Firma GM COLOR Sp. z o. o. działa od ponad 18 lat w dziedzinie produkcji koncentratów barwiących. Rozwój Firmy jest możliwy tylko dzięki spełnieniu obecnych i przyszłych oczekiwań naszych Klientów. Poprzez szereg inwestycji na przestrzeni 18 lat uzyskaliśmy miano lidera w branży producentów koncentratów barwiących.

 

Patrzymy w przyszłość, dlatego tworzymy wyroby opierające się na innowacyjnych i nowoczesnych rozwiązaniach.

Zobowiązując się do spełnienia potrzeb i wymagań naszych Klientów oraz wymagań stawianych przez normy i rynek, oferujemy produkty bezpieczne i najwyższej jakości. Jednocześnie deklarujemy, że powstają one w warunkach zgodnych z wymaganiami prawnymi dotyczącymi ochrony środowiska.

 • wdrażania działań mających na celu automatyzację procesów w Firmie,
 • optymalizowania czasu dostaw do Klientów,
 • ciągłego doskonalenia skuteczności Zintegrowanego Systemu Zarządzania,
 • identyfikację i spełnianie obowiązujących wymagań prawnych i norm branżowych,
 • podnoszenia efektywności wykorzystywania mocy produkcyjnych,
 • zapobiegania zanieczyszczeniom środowiska,
 • postępowania zgodnego z wymaganiami prawnymi i innymi wymaganiami dotyczącymi, naszych wyrobów oraz ochrony środowiska,
 • podnoszenia kwalifikacji pracowników,
 • wdrażania rozwiązań technologicznych pozwalających na redukcję ilości wytwarzanych odpadów,
 • ustanowienia i wdrożenia systemu procedur, które mają zapewnić wytwarzanie produktów o najwyższej jakości, spełniających wymagania bezpieczeństwa i zgodne z międzynarodowymi regulacjami dotyczącymi zdrowia i ochrony środowiska,
 • identyfikacji i monitorowania zagrożeń oraz minimalizowania ryzyka,
 • inwestowania w technologie przyjazne dla środowiska naturalnego,
 • zapewnienia odpowiednich zasobów i środków do wdrażania polityki,
 • rozpowszechnienia polityki wśród pracowników i jej aktualizowania.

Zobowiązujemy każdego pracownika GM COLOR do przestrzegania niniejszej Polityki.

Nasza strona przetwarza Dane Osobowe, które możesz przekazać dobrowolnie podczas wypełniania formularzy. W pełni decydujesz o swoich danych osobowych i masz prawdo do ich usunięcia.W celu zapewnienia usług najwyżej jakości, serwis korzysta również z plików cookies.

Skip to content