LABORATORIUM

BADAŃ MATERIAŁOWYCH
Udarność

Badanie udarności, energia młota 1J

MFR/MVR

Masowy i objętościowy wskaźnik płynięcia.

Gęstość

Badanie pozwalające określić stosunek masy do objętości.

Rozciąganie właściwe

Badanie właściwości mechanicznych przy statycznym rozciąganiu

Zginanie 3 punktowe

Moduł sprężystości

Wilgotność

Określa ubytek masy badanej próbki po odparowaniu.

Udarność Charpy'ego

Celem badania jest określenie kruchości surowca

Twardość metodą Shore'a

Badanie polega na określeniu wielkości zagłębienia igły wciskanej w surowiec

XRF

analiza pierwiastkowa badanych surowców

DSC / FTIR

Metody analizy składu chemicznego i „rozkładanie na czynniki pierwsze” badanych surowców

Badanie starzeniowe

Nowoczesna komora starzeniowa symuluje zachowanie próbek w określonym czasie.

BADANIE WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNYCH

Specjalizujemy się w badaniu  właściwości fizykochemicznych surowców pierwotnych, regranulatów, jak i wykonanych z nich wyrobów. Dzięki naszym specjalistom oraz profesjonalnym urządzeniom, niezwykle precyzyjnie określamy właściwości  tworzyw polimerowych. Szerokie spektrum usług, łącznie z przygotowaniem kształtek pod badania wytrzymałościowe, pozwala nam świadczyć kompleksowe usługi na najwyższym poziomie

Jesteśmy w trakcie akredytacji naszego laboratorium przez Polskie Centrum Akredytacji.

Nasza strona przetwarza Dane Osobowe, które możesz przekazać dobrowolnie podczas wypełniania formularzy. W pełni decydujesz o swoich danych osobowych i masz prawdo do ich usunięcia.W celu zapewnienia usług najwyżej jakości, serwis korzysta również z plików cookies.

Skip to content