Projekty

REALIZUJEMY PROJEKTY DOFINANSOWANE Z FUNDUSZY UNIJNYCH

GM COLOR Sp. z o. o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. Wdrożenie prac B+R na rzecz komercjalizacji innowacyjnego produktu w przedsiębiorstwie GM COLOR

 

Celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności i innowacyjności firmy GM COLOR, poprzez wdrożenie wyników zleconych prac B+R, na rzecz wprowadzenia na rynek produktu – uniepalnionego polimeru o udoskonalonej charakterystyce i odmiennym składzie chemicznym, o korzystnym wpływie na zmniejszenie palności polimerów, a w przypadku ich zapalenia – ograniczenie wydzielania się gazów niebezpiecznych dla ludzi i środowiska.

 

Wartość projektu ogółem: 12 090 900.00 zł.
Dofinansowane projektu z UE: 4.320.000,00 zł.

GM COLOR Sp. z o. o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. Badania nad opracowaniem innowacyjnego barwnika polimerowego w postaci płynnej oraz technologii jego wytwarzania

 

Celem projektu jest realizacja prac B+R ukierunkowanych na opracowanie innowacyjnego produktu w postaci barwnika polimerowego w postaci płynnej oraz opracowania technologii jego wytwarzania. Rezultaty badań zostaną docelowo wdrożone do własnej działalności efektem czego uruchomiona zostanie (w oparciu o nową technologię) produkcja innowacyjnych barwników płynnych, dedykowanych do zastosowania w branży tworzyw sztucznych.

 

Wartość projektu ogółem: 3 511 549,04 zł.
Dofinansowane projektu z UE: 1 444 435,22 zł.

„Rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego firmy GM COLOR Sp. z .o.o.”

 

Beneficjent: GM COLOR Sp. z o.o.
Numer wniosku o dofinansowanie: RPKP.01.02.01-04-0004/17

 

Fundusz: Europejski​​ Fundusz​​ Rozwoju ​​Regionalnego
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

 

Oś​ Priorytetowa: 01.00.00 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu
Działanie: 01.02.00 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje
Poddziałanie: 01.02.01 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych

 

Wartość​ projektu: 2 976 600,00 ​PLN
Wartość​ wydatków kwalifikowanych: 2 420 000,00 ​PLN
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 1 089 000,00 ​PLN

 

Celem projektu jest rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego firmy GM COLOR, na rzecz podjęcia prac badawczych nad innowacyjnymi rozwiązaniami produktowymi oraz procesowymi, przeznaczonymi do dalszej komercjalizacji we własnej działalności gospodarczej Wnioskodawcy.

 

„Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania mikro granulowanych barwników.”
współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój:

 

Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

Poddziałanie 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne POIR

Numer umowy: POIR.03.02.02-00-0007/16

 

Celem projektu jest rozwój przedsiębiorstwa GM Color poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania mikro granulowanych barwników do procesu roztwarzania rotacyjnego wielogabarytowych elementów z tworzyw sztucznych, której założenia są wynikiem własnych prac badawczo rozwojowych.

Bezpośrednim efektem wdrożenia nowej technologii w firmie GM Color będzie wprowadzenie do oferty przedsiębiorstwa znacząco ulepszonego produktu tj. mikro granulowanych barwników do procesu roztwarzania rotacyjnego wielogabarytowych elementów z tworzyw sztucznych.

 

Wartość projektu: 1 490 000,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 819 500,00 PLN

 

www.mapadotacji.gov.pl

Nasza strona przetwarza Dane Osobowe, które możesz przekazać dobrowolnie podczas wypełniania formularzy. W pełni decydujesz o swoich danych osobowych i masz prawdo do ich usunięcia.W celu zapewnienia usług najwyżej jakości, serwis korzysta również z plików cookies.

Skip to content