GM Color | Laboratorium Badań Materiałowych
3004
page-template-default,page,page-id-3004,page-child,parent-pageid-2888,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll,

Laboratorium Badań Materiałowych

KONTROLA WYROBU NA KAŻDYM ETAPIE PRODUKCYJNYM

Laboratorium Badań Materiałowych GM COLOR specjalizujące się w badaniu właściwości fizykochemicznych surowców pierwotnych, regranulatów, jak i wykonanych z nich wyrobów. Dzięki naszym specjalistom oraz profesjonalnym urządzeniom, niezwykle precyzyjnie określamy właściwości  tworzyw polimerowych. Szerokie spektrum usług, łącznie z przygotowaniem kształtek pod badania wytrzymałościowe, pozwala nam świadczyć kompleksowe usługi na najwyższym poziomie. Wykonujemy dla Państwa następujące badania.

Masowy i objętościowy wskaźnik szybkości płynięcia (MFR, MVR)

Badanie polega na wytłaczaniu przez dyszę plastometru stopionego tworzywa  przy określonej dla danego tworzywa temperaturze i obciążeniu. Ocenie podlega ilość/objętość  surowca w jednostce czasowej.

Zgodnie z normą ISO 1133:2005.

Udarność Charpy`ego

Miarą tego badania jest energia potrzebna do udarowego złamania przez ruchome wahadło wcześniej przygotowanej  kształtki.  Celem badania jest określenie kruchości surowca.

Badanie na bazie normy ISO 179-1/1eA, (urządzenie: młot Charpy’ego Zwick/Roell)

Twardość metodą Shore'a

Badanie polega na określeniu wielkości zagłębienia igły wciskanej w surowiec (w formie detalu lub przygotowanej kształtki)

Badanie na bazie normy ISO 868, (urządzenie: twardościomierz analogowy Shore’a Zwick/Roell)

Właściwości mechaniczne przy statycznym rozciąganiu i trójpunktowym zginaniu z wydrukiem krzywych

Zestaw badań pozwalający na  wyznaczenie parametrów takich jak np. wytrzymałość na rozciąganie, moduł sprężystości przy rozciąganiu, wydłużenie przy rozciąganiu, wytrzymałość przy zginaniu, opierających się na oznaczeniu wartości naprężenia przy zadanym odkształceniu i na rozciąganiu wcześniej przygotowanej kształtki, aż do jej zerwania(lub jej maksymalnego naprężenia).

Badanie zgodnie z normą ISO 527-1, ISO 178 (urządzenie: maszyna wytrzymałościowa Zwick/Roell).

FTIR (Fourier Transform Infrared Spectroscopy)

Metoda spektroskopii w podczerwieni umożliwiająca identyfikację, za pomocą widm, związków chemicznych.

Gęstość właściwa oraz nasypowa

Badanie pozwalające określić stosunek masy do objętości.

Procentowa zawartość wilgoci w surowcu

Określa ubytek masy badanej próbki po odparowaniu.

 

Zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami w celu poznania szczegółów oferty badań.