GM Color | Rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego firmy GM COLOR Sp. z .o.o.
2981
page-template-default,page,page-id-2981,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll,

Rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego firmy GM COLOR Sp. z .o.o.

Tytuł projektu:

„Rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego firmy GM COLOR Sp. z .o.o.”


Beneficjent: GM COLOR Sp. z o.o.
Numer wniosku o dofinansowanie: RPKP.01.02.01-04-0004/17Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 01.00.00 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu
Działanie: 01.02.00 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje
Poddziałanie: 01.02.01 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych

Wartość projektu: 2 976 600,00 PLN
Wartość wydatków kwalifikowanych: 2 420 000,00 PLN
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 1 089 000,00 PLN

Celem projektu jest rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego firmy GM COLOR, na rzecz podjęcia prac badawczych nad innowacyjnymi rozwiązaniami produktowymi oraz procesowymi, przeznaczonymi do dalszej komercjalizacji we własnej działalności gospodarczej Wnioskodawcy.