GM Color | Rozeznanie rynku – drobna aparatura badawcza
3142
page-template-default,page,page-id-3142,page-child,parent-pageid-3121,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll,

Rozeznanie rynku – drobna aparatura badawcza

Projekt: “Badania nad opracowaniem innowacyjnego barwnika polimerowego w postaci płynnej oraz technologii jego wytwarzania” nr RPKP.01.02.01-04-0038/18 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020”

 

 Dotyczy projektu nr: RPKP.01.02.01-04-0038/18

  

Bydgoszcz, 24 luty 2020r.
GM COLOR Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 65A
85-825 Bydgoszcz

 

Rozeznanie rynku

Poddziałanie RPKP.01.02.01 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych

Działanie RPKP.01.02.00 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje

Oś priorytetowa RPKP.01.00.00 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu

 

Zamawiający – GM COLOR SP. z o. o. – planuje zakup drobnej aparatury badawczej niezbędnych do przeprowadzenia badań  – POMPY PERYSTALTYCZNE w ilości – 3 SZT.

Do realizacji zaplanowanych w ramach w/w projektu badań konieczny jest zakup pomocniczej aparatury badawczą, w postaci pomp perystaltycznych, które stanowić będą istotne wsparcie w procesie badawczym. Posłużą one przede wszystkim do dozowania płynnego barwnika do wytłaczarki /wtryskarki w celu stworzenia wypraski składającej się z polimeru i płynnego barwika.

 

Pomy perystaltyczne o parametrach wskazanych poniżej bądź równoważnych:

  • wydajność 0,01ml/s do 13ml/s
  • sterownik z wbudowaną pamięcią do 1000 receptur,
  • komunikacja TP/IP, MODBUS, PROFINET,
  • dozowania grawimetryczny na pompie perylstatycznej,
  • możliwość komunikacjI z extruderem 0-30VDC

 

Przedmiot zamówienia określa kod CPV:    42000000-6 Maszyny przemysłowe

W ramach rozeznania cenowego rynku oraz GM COLOR SP. z o.o. zaprasza Państwa do przesłania kalkulacji ceny realizacji przedmiotowego zamówienia, w oparciu o zdefiniowane powyżej parametry.

 

HARMONOGRAM PRAC

Powierzone prace wykonywane będą w zakresie PRZEMYSŁOWYCH PRAC BADAWCZYCH projektu (Zad. 1) w okresie do 3 miesięcy od dnia wejścia w życie umowy.

Planowane rozpoczęcie realizacji przedmiotu zamówienia/wejścia w życie umowy podwykonawczej: 28.02.2020 r. – może ulec opóźnieniu

KRYTERIA OCENY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – cena – 100%

Dodatkowych wyjaśnień na temat założeń projektowych udziela:

  • Pan Grzegorz Setcki – tel.: +48 608-636-286, e-mail: grzegorz.setcki@gmcolor.pl
  • Pani Paulina Wrzos – tel.: +48 501 939 361, e-mail: wrzos@gmcolor.pl

Termin składania ofert – 03.03.2020r.