GM Color | Projekty
3121
page-template-default,page,page-id-3121,page-parent,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll,

Projekty

„GM Color” Sp. z o.o. pragnie poinformować, że realizuje projekty pt.:

„Rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego firmy GM COLOR Sp. z .o.o.”

 

Beneficjent: GM COLOR Sp. z o.o.
Numer wniosku o dofinansowanie: RPKP.01.02.01-04-0004/17

 

Fundusz: Europejski​​ Fundusz​​ Rozwoju ​​Regionalnego
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

 

Oś​ Priorytetowa: 01.00.00 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu
Działanie: 01.02.00 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje
Poddziałanie: 01.02.01 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych

 

Wartość​ projektu: 2 976 600,00 ​PLN
Wartość​ wydatków kwalifikowanych: 2 420 000,00 ​PLN
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 1 089 000,00 ​PLN

 

Celem projektu jest rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego firmy GM COLOR, na rzecz podjęcia prac badawczych nad innowacyjnymi rozwiązaniami produktowymi oraz procesowymi, przeznaczonymi do dalszej komercjalizacji we własnej działalności gospodarczej Wnioskodawcy.

 

„Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania mikro granulowanych barwników.”
współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój:

 

Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

Poddziałanie 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne POIR

Numer umowy: POIR.03.02.02-00-0007/16

 

Celem projektu jest rozwój przedsiębiorstwa GM Color poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania mikro granulowanych barwników do procesu roztwarzania rotacyjnego wielogabarytowych elementów z tworzyw sztucznych, której założenia są wynikiem własnych prac badawczo rozwojowych.

Bezpośrednim efektem wdrożenia nowej technologii w firmie GM Color będzie wprowadzenie do oferty przedsiębiorstwa znacząco ulepszonego produktu tj. mikro granulowanych barwników do procesu roztwarzania rotacyjnego wielogabarytowych elementów z tworzyw sztucznych.

 

Wartość projektu: 1 490 000,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 819 500,00 PLN

 

www.mapadotacji.gov.pl