Informacja nt. bezpieczeństwa na terenie Nitro-chemu

1024 755 GM Color

Firma GM COLOR Sp. z o.o. jest zlokalizowana na terenie Zakładów Chemicznych „NITRO-CHEM” S.A. w Bydgoszczy. Realizując obowiązek określony w  art.261 ust.6 pkt 4 Ustawy Prawo ochrony środowiska, informujemy Państwa, że na stronie internetowej zakładu (https://www.nitrochem.com.pl/cms/bezpieczenstwo/) została udostępniona zaktualizowana Informacja na temat środków bezpieczeństwa i sposobu postępowania w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej na terenie Zakładów Chemicznych  „NITRO-CHEM”S.A.

Nasza strona przetwarza Dane Osobowe, które możesz przekazać dobrowolnie podczas wypełniania formularzy. W pełni decydujesz o swoich danych osobowych i masz prawdo do ich usunięcia.W celu zapewnienia usług najwyżej jakości, serwis korzysta również z plików cookies.

Skip to content